Copyright Hangzhou Huaxing Bearing Co., Ltd    Powered by www.300.cn   浙ICP备05003395号-1
  • CONTACT US
  • ADD:East Side of Dongxi Road, Linping Hangzhou, China.
  • Sales Hotline:86-571-86157277
  • TEL:86-571-89287301 / 86157645 / 86157641
  • FAX:86-571-86157155
  • E-mail:huaxing@huaxingbearing.com

Contact Us

Page view:
+ Company: Hangzhou Huaxing Bearing Co.,Ltd.
+ Add:East Side of Dongxi Road, Linping Hangzhou, China.
+ PC:311100
+ Sales Hotline:86-571-86157277
+ Tel: 86-571-86157772(Total machine) / 86157773 / 86157641 / 86157645
+ Fax:86-571-86157155